پسکیت و وەیفەر بەرهەمهێنەران، بازرگانان و دابینکەران،

کەتەگۆریەکان

سەرجەم کەتەگۆرییەکان
 • خواردەمەنی
  سووکەژەم
  کێک و کۆکیز (223)
  بنێشت و بۆنخۆشکەری هەناسە (89)
  چوکڵیت، تۆفی و نوقڵ (601)
  جبسی پەتاتە و پۆپ کۆرن (168)
  (228)
  نانەقەیسی و نانەهەڵوژە (169)
  (258)
  • پسکیت و وەیفەر (672)
  • کفەک و سنەکی پەنیری (121)

داواکاریی نرخ بۆ
"پسکیت و وەیفەر"

داواكارى نرخ

+

بە کرتەکردن لەسەر دوکمەی ناردن، پشتڕاسی دەکەمەوە کە هەموو هەموو مەرج و یاساکانم خوێندوەتەوە و لێی تێگەیشتووم و قبووڵی دەکەم.

پسکیت و وەیفەر پیشاندان 672 بەرهەم خوارەوە

Loading...