بوقسومات (وردە سەمون) بەرهەمهێنەران، بازرگانان و دابینکەران،

کەتەگۆریەکان

سەرجەم کەتەگۆرییەکان
 • خواردەمەنی
  زیادكراوی خۆراكی
  بەهارات و ساس
  • کەمون (7)
  • بەهاراتی مریشک و ماسی (29)
  • سرکەی کەرامێلدار (9)
  • خوێی دەریایی (1)
  • ئاوی ترێی ترش (13)
  • بیبەری ڕەش (52)
  • بوقسومات (وردە سەمون) (71)
  • حێل (16)
  • دارچین (42)
  • تۆز و دەنکی کزبەرە (5)
  • بەهاراتی خەیار و ماست (16)
  • بەهاراتی کاری (35)
  • لیمۆ بەسرایی (27)
  • پوختە (43)
  • پیازی سورۆکراو (15)
  • تۆزی سیر و شالوت (32)
  • بەهاراتی شۆربای قیمەی ئێرانی (6)
  • بەهاراتی شۆربای قیمەی ئێرانی (5)
  • زەنجەفیڵ (17)
  • سۆلین (5)
  • ئاوی نارنج (3)
  • بیبەر و لیمۆ (16)
  • تۆزی لیمۆ (5)
  • بەهاراتی مەعکەرۆنی (6)
  • بەهاراتی گۆشت (12)
  • بەهاراتی موشەکەل (40)
  • ئەوانى تر (178)
  • پاپریکا (10)
  • دۆشاو (3)
  • بەهاراتی پیتزا و لازانیا (3)
  • دۆشاوی هەنار (19)
  • بیبەری سوور (52)
  • زەعفەران (240)
  • خوێ (30)
  • ساس (292)
  • ترشە سماق (28)
  • جاترە (19)
  • زەردەچۆ (57)
  • تۆزی ترێی نەگەیوو (2)
  • سركه (72)
  • بیبەری سپی (6)
  • بەهاراتی کەباب (8)
  • شەربەتی لیمۆ (48)

بوقسومات (وردە سەمون) پیشاندان 71 بەرهەم خوارەوە

Loading...